Закон про військовий обов'язок і військову службу стаття 17

Закрыть ... [X]

Закон України Про військовий обовязок і військову службу Цей Закон здійснює правове регулювання відносин між державою і громадянами України у звязку з виконанням ними конституційного обовязку щодо захисту Вітчизни. Глава I ЗАГАЛЬН І ПОЛОЖЕННЯ. Стаття 1. Військовий обовязок 1. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обовязком громадян України. 2. Військовий обовязок установлюється з метою підготовки громадян України до захисту Вітчизни, забезпечення особовим складом Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних.ЗУ Про військовий обов язок і військову службу Закон України Про


4. Генеральний штаб Збройних Сил України проводить розподіл призовників за станом здоровя та рівнем освіти пропорційно між Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями. Стаття 5. Склад військовослужбовців і військовозобовязаних. Військові звання 1. Військовослужбовці та військовозобов).

Закон 2232-XII от, Про військовий обов 'язок і військову службу


8. Порядок утворення та повноваження територіальних центрів, філіалів комплектування військовослужбовцями за контрактом визначаються положенням, яке затверджується Кабінетом Міністрів України. 9. Щодо військового обовязку громадяни України поділяються на такі категорії: допризовники особи, які підлягають приписці до призовних дільниць; призовники особи, приписані до призовних дільниць; військовослужбовці особи, які проходять військову службу; військовозобовязані особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави; резервісти військовозобовязані, які у.

Закон України Про військовий обов 'язок і військову службу на


12. Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. У мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку (за контрактом). Стаття 2. Військова служба і виконання військового обовязку в запасі 1. Військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоровя і віком громадян України, повязаній.

Рекомендуем посмотреть ещё:
5. Строкову військову службу громадяни України проходять відповідно до законів України у Збройних Силах України та інших військових формуваннях з метою здобуття військово-облікової спеціальності, набуття практичних навичок і умінь для збройного захисту Вітчизни. 6. Виконання військового обовязку в запасі полягає в дотриманні військовозобовязаними порядку і правил військового обліку, проходженні зборів для збереження та вдосконалення знань, навичок і умінь, необхідних для виконання обовязків військової служби в особливий період. 7. Громадяни України в добровільному порядку можуть проходити службу у військовому резерві Збройних.

Закон України «Про загальний військовий обов язок і військову службу»


Порядок проходження медичного огляду затверджується Міністерством оборони України та центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоровя. Перелік військово-облікових спеціальностей затверджується Міністерством оборони України. 11. Виконання військового обовязку в особливий період здійснюється з особливостями, визначеними цим Законом та іншими нормативно-правовими актами. Стаття 3. Правова основа військового обовязку і військової служби 1. Правовою основою військового обовязку і військової служби є Конституція України, цей Закон, Закон України.

Про військовий обов 'язок і військову службу


/ 64,10 руб. за 1 балл). С учетом периодов ухода за детьми (см. таблицу ) количество баллов будет равно 31,35 2,7 5,4 39,45 баллов ). Вывод Очевидно, что для Анны Ивановны из рассмотренного примера перерасчет пенсии за двоих взрослых детей будет выгоден (39,45 баллов больше, чем 36,45). Связано это с тем, что она имела небольшую зарплату и невысокий стаж, при этом у нее двое детей. Таким образом, женщина в рассмотренном примере получит постоянную прибавку к пенсии в размере 39,45 36,45 3 балла. Стоимость 1 пенсионного коэффициента с года с учетом проведенных за 2 года индексаций составляет 78,58 руб. Т.о., доплата к пенсии для нее будет равна 3 78,58 235,74 руб. Как оформить доплату к пенсии за детей? Перерасчет пенсионной выплаты, подразумевающий доплату с учетом нестраховых периодов, осуществляется только в заявительном порядке при наличии необходимых документов. Для того, чтобы оформить прибавку к пенсии за детей, пенсионерам необходимо предпринять несколько шагов : подготовить комплект документов; обратиться в территориальное управление ПФР по месту нахождения пенсионного дела; написать заявление на перерасчет. При этом существует несколько способов такого обращения: лично (или через законного представителя) записаться на прием в клиентскую службу районного управления Пенсионного фонда; обратиться в МФЦ по месту жительства;.

Порядок проходження медичного огляду затверджується Міністерством оборони України та центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоровя. Перелік військово-облікових спеціальностей затверджується Міністерством оборони України. 11.


17 апр. 2018 г.

Закон України Про військовий обовязок і військову службу Цей Закон здійснює правове регулювання відносин між державою і громадянами України у звязку з виконанням ними конституційного обовязку щодо захисту Вітчизни. Глава I ЗАГАЛЬН І ПОЛОЖЕННЯ. Стаття 1. Військовий обовязок 1. Захист.


7. Деликтная ответственность по общему правилу наступает лишь за виновное причинение вреда (причем как со стороны граждан, так и юридических лиц (см. коммент. к ст. 1068) и публично-правовых образований (см. коммент. к ст. ст. 1069 и 1070). Согласно ст. 401 ГК вина выражается в форме умысла или неосторожности. Гражданское законодательство не раскрывает их содержание. Под умыслом понимается такое противоправное поведение, при котором причинитель не только предвидит, но и желает либо сознательно допускает наступление вредного результата. Неосторожность выражается в отсутствии требуемой.

10 способов уволить неугодного работника


99 ТК РФ в редакции Закона N 90-ФЗ). Получается, что переработка при ненормированном рабочем дне - это та же сверхурочная работа. Ни ст. 99, ни ст. 101 ТК РФ не устанавливают никаких особенностей сверхурочных работ для работников с ненормированным рабочим днем. Статья 119 ТК РФ больше не упоминает об оплате переработки как сверхурочной только в случае непредставления дополнительного отпуска. Почему до сих пор считается правильным не оплачивать переработку при ненормированном рабочем дне, а компенсировать ее предоставлением отпуска? Статья 152 ТК. ВЕЩНОЕ ПРАВО Глава 16. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕЩНОМ ПРАВЕ 1. Понятие и признаки вещного права 2. Виды вещных прав и их место в системе законодательства и курса гражданского права Глава 17. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ 1. Собственность и право собственности Содержание и понятие права собственности 2. Формы и виды права собственности по российскому законодательству Виды и подвиды права собственности 3. Основания возникновения и прекращения права собственности Прекращение права собственности Глава 18. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ ГРАЖДАН 1. Понятие права собственности граждан 2. Субъекты права собственности. Вы можете обратиться по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 39, офис 44 (Бизнес Центр «Волна. Запись на откатку визы в Финляндию с 11:00 до 17:15 по телефону: 7 (8162). Как я могу связаться по телефону с Визовым Центром в Великом Новгороде? Вы можете связаться с Визовым Центром в Великом Новгороде по телефону или электронной почте. Для деталей, пожалуйста, смотрите раздел Контактная информация. Сроки рассмотрения заявления на визу в Финляндию? Рекомендуется подавать заявление на визу Финляндии в мае 2018.Похожие статьи

Трудовой договор. существенные условия трудового договора
Образец приказа о прохождении предрейсового медосмотра водителей образец
Куплю ночную сорочку большого размера в интернет магазине недорого
Образец заявление о регистрации ооо форма р11001 образец заполнения 2018
Купить венок на похороны в санкт-петербурге московский район
Приказ министра здравоохранения республики казахстан 571
ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ